Ruime ervaring in notuleren

Is uw secretaresse te druk om de vergadering bij te wonen en hier zo snel mogelijk een verslag van te maken?

Wilt u graag een onafhankelijke notulist omdat er veel vertrouwelijke zaken worden besproken? 

Zit u regelmatig een vergadering voor en bent u daarnaast verantwoordelijk voor het maken van een gestructureerd verslag?

Bent u secretaris en wordt er naast het maken van een verslag ook van u verwacht dat u volwaardig deelneemt aan de vergadering?

In al deze, en uiteraard andere denkbare, situaties kunt u een beroep doen op één van onze notulisten. Zij hebben ruime ervaring in het notuleren van de meest uiteenlopende vergaderingen en bijeenkomsten en verzorgen graag uw verslaglegging zodat u alle aandacht kunt richten op de vergadering.

Voorbeelden van vergaderingen:

  • Raden van Commissarissen
  • Raden van Toezicht
  • Raden van Bestuur
  • Overheden
  • (Ondernemers)verenigingen
  • Stichtingen
  • Brancheorganisaties 

zelf leren notuleren?

Bent u zelf secretaresse maar heeft u nog geen ervaring met het notuleren van vergaderingen? Of notuleert u al jaren maar zou u het graag wat efficiënter willen doen? Volg dan onze 1-op-1-training Beter Leren Notuleren of Notuleren op de laptop. Persoonlijk en met veel aandacht voor de cursist en zijn/haar dagelijkse praktijk. Leer ook beter notuleren.

een goed verslag is een vak apart!