Privacy

Allround Support Groep, gevestigd aan Deventerstraat 552B 7325XZ Apeldoorn, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.allroundsupport.nl

Deventerstraat 552B
7325XZ Apeldoorn

055-5767032

Persoonsgegevens die wij verwerken
Allround Support Groep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens
die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@allroundsupport.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Allround Support Groep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken/gebruiken.
Geautomatiseerde besluitvorming
Allround Support Groep neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van Allround Support Groep) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Allround Support Groep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende van persoonsgegevens:

De klant heeft drie maanden de tijd om de ontvangen en verwerkte telefoonberichten in zijn/haar
account in te zien. Na deze periode wordt de inhoud van de berichten verwijderd.
Na één week wordt de inhoud van de SMS-berichten verwijderd.
Wat overblijft is het aantal telefoon en SMS-berichten per bedrijf en per persoon zonder inhoud. Dit
wordt gebruikt voor facturatie en trending.
Deze berichten worden bewaard in een SQL database zonder encryptie, op een server bij Strato.
Deze is alleen toegankelijk met een inlognaam wachtwoord combinatie die bekend is bij de eigenaar
van de applicatie en zijn backup-beheerder.

Elke avond om 23.00 uur wordt er een back-up gedraaid naar het Yentel-domein bij Vaisulweb.
Alleen de laatste zeven back-ups worden bewaard. Ook dit is zonder encryptie. Deze is alleen
toegankelijk met een inlognaam / wachtwoord combinatie die bekend is bij de eigenaar van de
applicatie en zijn back-upbeheerder.

Delen van persoonsgegevens met derden
Allround Support Groep verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens. Allround Support Groep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij de meeste websites op jouw mobiele telefoon, computer
of tablet verschijnen wanneer je een website bezoekt. De nieuwe AVG heeft invloed op het
cookiebeleid omdat persoonsgegevens worden verwerkt wanneer er cookies worden geplaatst.
Cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk voor een website om jouw inloggegevens te onthouden,

zodat jij niet telkens opnieuw hoeft in te loggen. Ook worden cookies toegepast om statistieken van
het gebruik van de website bij te houden.

Wij maken gebruik van functionele, statistische en marketing cookies.
De functionele cookies zijn nodig om de site goed te laten functioneren, dus deze plaatsen wij altijd.
Dit is wettelijk ook toegestaan.

Statische cookies maken het voor websites mogelijk om analytische gegevens zoals de hoeveelheid
bezoekers van de website te verkrijgen. Op deze manier kunnen wij onze diensten voor jou
verbeteren en heb jij een fijnere ervaring op de website van Allround Support Groep. Wij verkrijgen
deze analytische informatie via Google Analytics. Deze gegevens delen wij niet met derden. Wij
hebben een verwerking overeenkomst afgesloten en de persoonsgegevens zijn geanonimiseerd
(zoals IP-adres).

Daarnaast plaatsen we marketing cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte
content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al
geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen. Zie voor een toelichting deze link.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Allround Support Groep en
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@allroundsupport.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Allround Support Groep wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Allround Support Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
info@allroundsupport.nl

Allround Support Groep heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien
aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Deze website wordt beveiligd door reCAPTCHA en het privacy beleid en de servicevoorwaarden van
Google.

Stay Allround pakket

Get Allround pakket

Be Allround pakket

Stay online pakket

Get online pakket

Be online pakket

Stay Connected pakket

Get Connected pakket

Be Connected pakket